Celia

Celia@lunsj.no

Celia er ansvarlig for å håndtere kundeinteraksjoner via telefon og e-post. Hun sikre en positiv opplevelse gjennom effektiv kommunikasjon og løsning av kundens behov. Dette inkluderer å registrere ordrer, håndtere reklamasjoner og gi produktinformasjon. Gjennom grundig kjennskap til selskapets produkter og tjenester, fungerer Celia som et viktig bindeledd med våre kunder og bidrar til å opprettholde kundetilfredshet og lojalitet.

Tihanna

Regnskap@lunsj.no

Tihanna har ansvar for vår bokføring. Dersom du som kunde trenger kopi av en faktura eller har spørsmål vedr. reskontro, er dette rett kvinne å spørre. Og betaler du ikke fakturaene ved forfall er det Tihanna som purrer! Gjennom grundig kunnskap om regnskapsprinsipper og lovgivning, bidrar hun til å sikre at selskapets økonomiske drift er i samsvar med gjeldende standarder og regler.

Andreas

Andreas@lunsj.no

Andreas er vår Innkjøps- og produksjonsansvarlig og har det overordnede ansvaret for effektivt innkjøp av varer og materialer, samt styring av lagerbeholdning for å sikre kontinuerlig produksjonsflyt. Videre koordinerer han produksjonsprosessen og sørger for at våre kunder stort sett alltid får de varene de bestiller.

Olaf

Olaf@lunsj.no

Olaf har to hovedansvarsområder: webutvikling og drift. I webutviklingens sfære fokuserer de på å designe, utvikle og vedlikeholde nettsider eller applikasjoner, sikre god brukeropplevelse og optimal funksjonalitet. Samtidig har han overordnet driftsansvar og håndterer kommunikasjonen med våre sjåfører og ansatte på lageret for å sikre effektiv drift og distribusjon av varer.

Men i likhet med Bjørnar trår Olaf til der det er nødvendig, allsidighet er et stikkord for Olaf sin arbeidsdag.

Bjørnar

Bjornar@lunsj.no

Bjørnar er en allsidig medarbeider som er dedikert til å levere eksepsjonell kundeservice på et høyt nivå. Han streber etter å forstå kundens behov grundig og løse eventuelle problemer eller bekymringer på en effektiv og vennlig måte. Med et sterkt fokus på kundetilfredshet, er Bjørnar i stand til å bygge og opprettholde langsiktige kundeforhold ved å sikre enestående opplevelser gjennom hele kundereisen. Men han er heller ikke fremmed for å trå til der det er behov, som f.eks. sjåfør eller i produksjonen.

Bjørn

Bjorn@lunsj.no

Bjørn er Lunsj.no sin daglige leder og har en variert rolle som innebærer overordnet ledelse og strategisk planlegging for å sikre effektiv drift av organisasjonen. Hans ansvarsområder inkluderer personalledelse, budsjettoppfølging, beslutningstaking, og kommunikasjon med ulike interessenter. Bjørn setter mål, følger opp resultatoppnåelse og tar initiativ til forbedringer. Han er også ansvarlige for å representere organisasjonen eksternt, bygge og opprettholde relasjoner med samarbeidspartnere og kunder. 

Bærekraft

Lunsj.no har alltid vært forpliktet til å være mer enn bare en matleverandør. Vi har alltid vært opptatt av å bidra til en bærekraftig fremtid, og dette gjenspeiles i alle aspekter av vår virksomhet. Fra vårt engasjement for miljøet til vår forpliktelse til å støtte lokalsamfunnene vi betjener, er vi dedikert til å være en positiv kraft for forandring.

Miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårnet

Som en ledende aktør i vår bransje, er det vår plikt å redusere vårt økologiske fotavtrykk så mye som mulig. Derfor har vi gjort det til en prioritet å oppnå miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårnet. Denne sertifiseringen anerkjenner våre innsats for å redusere energiforbruket, minimere avfall og fremme en bærekraftig driftsmodell.

Gjennom Miljøfyrtårnet har vi implementert en rekke tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning. Dette inkluderer energieffektiviseringstiltak i våre fasiliteter, kildesorteringssystemer for å minimere avfall, og bruk av resirkulerte materialer der det er mulig. Vi gjennomgår jevnlig våre prosesser for å identifisere nye måter å forbedre vår miljøprestasjon på, og vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring.

Elektriske varebiler for distribusjon

I tillegg til vår miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårnet, tar vi også konkrete skritt for å redusere vårt karbonavtrykk i distribusjonskjeden. En av de mest betydningsfulle tiltakene vi har implementert er bruken av elektriske varebiler for våre leveranser. Ved å bytte til elektriske kjøretøyer, reduserer vi ikke bare vårt utslipp av klimagasser, men vi bidrar også til å forbedre luftkvaliteten og redusere støyforurensning i lokalsamfunnene vi betjener.

Ved å investere i elektriske varebiler tar vi et stort skritt mot å redusere vårt karbonavtrykk. Disse kjøretøyene er ikke bare mer miljøvennlige enn tradisjonelle bensin- eller dieselbiler, men de er også mer kostnadseffektive på lang sikt. Vi fortsetter å utforske nye teknologier og løsninger som kan ytterligere forbedre vår drifts bærekraft og bidra til en renere, grønnere fremtid.

Engasjement for bærekraftig matproduksjon

Vår forpliktelse til bærekraft strekker seg også til våre leverandører og produktene vi tilbyr. Vi jobber tett med lokale produsenter og leverandører som deler våre verdier om å produsere mat på en måte som er ansvarlig og bærekraftig. Dette betyr å velge produkter som er produsert med minimal miljøpåvirkning, samt å støtte bønder og produsenter som praktiserer økologisk landbruk og bærekraftige produksjonsmetoder.

Ved å tilby et bredt utvalg av bærekraftige produkter, gir vi våre kunder muligheten til å ta mer informerte valg om maten de spiser. Vi tror at ved å oppmuntre til bærekraftig matproduksjon og forbruk, kan vi bidra til å bevare naturressurser, beskytte økosystemer og sikre en sunnere fremtid for kommende generasjoner.

Samfunnsengasjement og ansvar

Bærekraft handler ikke bare om miljøhensyn, det handler også om å ta ansvar for samfunnet og lokalsamfunnene vi er en del av. Lunsj.no er forpliktet til å gi tilbake til samfunnet på forskjellige måter, enten det er gjennom støtte til veldedige organisasjoner, deltakelse i lokale initiativer eller tilby jobbmuligheter og utdanning til sårbare grupper.

Vi tror at ved å støtte lokalsamfunnene vi betjener, kan vi skape en positiv innvirkning som går langt ut over våre forretningsaktiviteter. Gjennom vårt samfunnsengasjement og ansvar, ønsker vi å være en kraft for positiv forandring og bidra til å skape en mer rettferdig og inkluderende verden for alle.