Lunsj.no Norge AS leverer varer daglig til senest klokka 11:00.

Leveringsbetingelser

Hvor leverer dere? Vi leverer i Oslo, Bærum, Asker, Kolbotn og Ski. Nordover leverer vi t.o.m. Gardermoen. I Drammen leverer vi mandag og onsdag

Når leverer dere? Ved bestilling før kl. 14.00 blir varene levert neste dag før kl. 11.00. Dersom bestillingen skjer fredag før 14.00 blir varene levert førstkommende mandag før 11.00.

Leverer dere til privatpersoner? Nei. Vi er en lunsjbutikk for næringslivet og leverer kun til bedriftsadresser på dagtid.

Hvordan betaler vi? Dere betaler på etterskudd med faktura.  Har dere et minimumsbeløp for bestilling? Ja, det er kr. 400,-. Jeg finner ikke en vare jeg gjerne vil handle, hva gjør jeg? Kontakt oss så fikser vi det. Vi skaffer det meste!

Praktiske opplysninger vedr. avtale om levering av frukt

Prøvekurv leveres gratis og uforpliktende. Prøvekurv leveres kun til bedrifter og offentlig arbeidsplasser, ikke privatpersoner.

Inngått avtale løper til den blir sagt opp av kunden. Det er ingen bindingstid på avtalen, utover påbegynt fakturert periode.

Våre fruktkurvpriser justeres i januar hvert år. Prisjusteringen tar utgangspunkt i KPI og endring i valutakurs,

samt øvrig kostnadsutvikling knyttet til innkjøp, pakking og distribusjon av fruktkurver.

Eventuell oppsigelse må skje skriftlig og sendes til Lunsj.no Norge AS og kan sendes til info@lunsj.no.

Kun oppsigelse direkte fra kunden aksepteres. Oppsigelse fra 3.part aksepteres ikke.